Notizie dalla zona di Socchieve

  • Fiesta sot da cleva a Socchieve

  • Sagra das cartufulas a Mediis di Socchieve

  • A Socchieve la "Sagra das cartufulas"

  • A Socchieve la 'Fiesta das Cartufalas'